Jak se točí Zeměkoule můžete sledovat na našich sítích

O Zeměkouli

Zeměkoule je organizace založená v roce 2008 mladými lidmi pro mladé lidi, která původně vznikla především jako platforma pro realizaci a propagaci vybraných programů Evropské unie zaměřených na práci s mládeží a neformálně-vzdělávací aktivity. Příležitosti spojené s kontakty s partnerskými organizacemi z celé Evropy přinesly inspiraci na realizaci mnoha zajímavých projektů zaměřených na potřeby mladých lidí lokálně i globálně.
Za dobu své existence jsme realizovali XXX projektů, jejichž společným jmenovatelem byl profesní a osobnostní rozvoj a podpora kompetencí užitečných pro 21.století jak u mladých lidí, tak u profesionálů, kteří s nimi pracují v různých oblastech: sociálních službách, kariérním poradenství, formálním vzdělávacím systému, terapii či umělecké a tvůrčí činnosti.

Kontakty

Vize

Svými aktivitami chceme přispět k zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů o jejich životech a fungování komunit a v neposlední řadě k soudržnosti a spolupráci mezi lidmi napříč generacemi, kulturami, „sociálními bublinami“ či rozdílnými osobnostmi.
Sledujeme trendy v oblasti politiky a práce s mládeží ve světě a vytváříme podmínky, aby hlas mladých lidí mohl být slyšet – v jejich životech, rodinách, školách, komunitách, institucích na celé Zeměkouli.

Hodnoty, principy