Jak se točí Zeměkoule můžete sledovat na našich sítích

Naše služby​

Ve spolupráci se špičkovými školiteli, mentory, kouči a dalšími profesionály nabízíme pestrou a atraktivní škálu individuálních i skupinových neformálně-vzdělávacích rozvojových a networkingových akcí zaměřených na osobnostní a profesní rozvoj mladých lidí a pracovníků s mládeží.

Kurzy a workshopy pro mládež

V rámci projektů nabízíme mladým lidem kurzy na témata, která jsou pro ně zajímavá a důležitá, ve škole však stále často opomíjená. Pomáháme rozvíjet kompetence nutné pro 21.století v oblastech leadershipu, kariérových kompetencí, projektového managementu, time-managementu, ale také v oblasti témat souvisejících s potřebami a udržitelným fungováním a správou komunit.

Koučing pro mládež

Koučing je metoda osobního rozvoje zaměřená na motivaci a odpovědnost člověka za vlastní volby a rozhodnutí. Nedirektivní metoda staví na hodnotách, silných stránkách a příležitostech člověka a zároveň mu pomáhá stanovit si jasný plán řešení nejrůznějších životních situací. Mladým lidem nabízíme v rámci projektů individuální i skupinové koučování jako nástroj zvládání důležitých situací nebo rozhodnutí.

Kariérní poradenství pro mládež

Mladým lidem nabízíme široké spektrum skupinových a individuálních aktivit zaměřených na ujasnění toho, čemu by se mladí lidé chtěli a mohli věnovat v rámci studia, hledání uplatnění na trhu práce nebo startu vlastních projektů nebo podnikání. Vycházíme z konceptu nadání Kena Robinsona, zaměřujeme se tedy na všechny zásadní oblasti, aby člověk uspěl v životě: talent, vůli, motivaci a aktuální situaci ve společnosti.

Projekty participace mladých lidi v komunitě

Zapojení mladých lidí do rozhodovacích a plánovacích procesů považujeme za klíčové pro společné soužití nás všech. Pořádáme workshopy a networkingová setkání zaměřené na debaty a mapování postojů a názorů mladých lidí na důležitá společenská témata: vzdělávání, rozvoj měst, životní prostředí, či lidská práva.

Naše služby​

Nejbližší termíny najdete v Aktualitách a na sociálních sítích​ Zeměkoule.