Jak se točí Zeměkoule můžete sledovat na našich sítích

Digitalizace Zeměkoule. S odvahou.

Digitalizovali jsme Zeměkouli!
Zeměkoule, z. s. je organizace, která funguje na poli práce s mladými lidmi již více než 14 let. Během této doby pracovníci implementovali velké množství různých projektů, hlavně s mezinárodním přesahem. Organizace měla od svého založení pouze webové stránky, které již byly nefunkční a zastaralé a pracovníci s nimi neuměli pracovat z důvodu nefunkčních technických řešení a zároveň nedostatku kompetencí. Tím tedy nemohli dostatečně prezentovat činnost spolku, který nabízí zajímavé zahraniční příležitosti pro mladé lidi a pracovníky s mládeží z různých ziskových i neziskových sfér. Mimo to pracovníci organizace fungují z různých regionů ČR a koordinace aktivit nebyla efektivní a vyžadovala spoustu času.

Díky grantu od Nadace OSF organizace implementovala projekt s názvem Digitalizace Zeměkoule, z. s., jehož cílem bylo navýšení kompetencí pracovníků organizace, hlavně v oblasti: Správa sociálních sítí (Facebook, instagram), práce s webovými stránkami, využití dostupných platforem k prezentaci organizace, plánování skrz sdílené kalendáře, digitalizace interní komunikační činnosti. Očekáváním bylo, že organizace zvýší návštěvnost na svých webových stránkách a sociálních sítí, a tím se zvýší vizibilita organizace.

V rámci projektu bylo vytvořen grafický design organizace, včetně nového loga, webové stránky organizace, sociální sítě a byla nastavena práce v Google Workspace. Pracovníci prošli sérií školení, které pro ně bylo náročné a vyžadovalo hodně zodpovědnosti, ale díky tomu mohou nyní sdílet informace o činnosti organizace a budovat dobré PR.

„Již delší dobu jsme věděli, že pokud chceme pracovat s mladými lidmi, musíme být vidět a a musíme pro ně být zajímaví. Bohužel jsme neměli peníze ani zkušenosti, jak s něčím takovým začít a díky projektu Digitalizace Zeměkoule, z.s. jsme mohli začít spolupracovat s odborníky a specialisty, kteří nám s tím pomohli. Byla jsem překvapena kolik možností využívání různých nástrojů v dnešní době existuje a je velká škoda, že jsme nezačali dříve. Ale nyní máme skvěle našlápnuto a nastartováno a za tuhle příležitost jsme velmi vděční,“ říká jedna z účastnic projektu Martina H.

Projekt byl velmi úspěšný, protože pracovníci byli motivovaní a věděli, co chtějí dělat, jen k tomu neměli prostředky. Nejnáročnější fází bylo seznámit se se všemi nástroji a začít je používat, a také uvědomit si, jak je v dnešní době důležité se v tomto prostředí orientovat.

Díky projektu vzniklo také spoustu nápadů, co dál by se dalo posunout v práci s mladými lidmi a nyní o tom můžeme dát vědět a mladé lidi do procesů zapojit, protože naše Zeměkoule, z. s. se točí!

Více informací na webových stránkách: https://www.theglobe.cz/

FB: https://www.facebook.com/theglobengo

IG: https://www.instagram.com/zemekoulezs/
S podporou: https://www.activecitizensfund.cz/

Cílem projektu Digitalizace Zeměkoule z. s. je zavést současné digitální nástroje a začít je využívat nejen pro komunikaci pracovníků mezi sebou, ale také k prezentaci aktivit navenek a jako zdroj informací pro cílovou skupinu. Vzhledem k tomu, že aktivity organizace v posledních letech narůstají, je potřeba zavedení této oblasti velmi důležitá pro chod organizace a oslovení CS, kterou jsou hlavně mladí lidé fungující především v digitálním světě. Výsledkem bude větší přístupu CS k informacím a také proškolení pracovníci, kteří mají kompetence pracovat s digitálními nástroji.
Výstupy projektu jsou funkční webové stránky, Facebook, Instagram a implementace Google workspace a pracovníci proškolení v práci s těmito nástroji.
Kontaktní osoba: Martina Horníčková
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.