Digitalizovali jsme Zeměkouli!
Zeměkoule, z. s. je organizace, která funguje na poli práce s mladými lidmi již více než 14 let. Během této doby pracovníci implementovali velké množství různých projektů, hlavně s mezinárodním přesahem. Organizace měla od svého založení pouze webové stránky, které již byly nefunkční a zastaralé a pracovníci s nimi neuměli pracovat z důvodu nefunkčních technických řešení a zároveň nedostatku kompetencí. Tím tedy nemohli dostatečně prezentovat činnost spolku, který nabízí zajímavé zahraniční příležitosti pro mladé lidi a pracovníky s mládeží z různých ziskových i neziskových sfér. Mimo to pracovníci organizace fungují z různých regionů ČR a koordinace aktivit nebyla efektivní a vyžadovala spoustu času.

Díky grantu od Nadace OSF organizace implementovala projekt s názvem Digitalizace Zeměkoule, z. s., jehož cílem bylo navýšení kompetencí pracovníků organizace, hlavně v oblasti: Správa sociálních sítí (Facebook, Instagram), práce s webovými stránkami, využití dostupných platforem k prezentaci organizace, plánování skrz sdílené kalendáře, digitalizace interní komunikační činnosti. Očekáváním bylo, že organizace zvýší návštěvnost na svých webových stránkách a sociálních sítí, a tím se zvýší vizibilita organizace.

V rámci projektu bylo vytvořen grafický design organizace, včetně nového loga, webové stránky organizace, sociální sítě a byla nastavena práce v Google Workspace. Pracovníci prošli sérií školení, které pro ně bylo náročné a vyžadovalo hodně zodpovědnosti, ale díky tomu mohou nyní sdílet informace o činnosti organizace a budovat dobré PR.

,,Již delší dobu jsme věděli, že pokud chceme pracovat s mladými lidmi, musíme být vidět a a musíme pro ně být zajímaví. Bohužel jsme neměli peníze ani zkušenosti, jak s něčím takovým začít a díky projektu Digitalizace Zeměkoule, z.s. jsme mohli začít spolupracovat s odborníky a specialisty, kteří nám s tím pomohli. Byla jsem překvapena kolik možností využívání různých nástrojů v dnešní době existuje a je velká škoda, že jsme nezačali dříve. Ale nyní máme skvěle našlápnuto a nastartováno a za tuhle příležitost jsme velmi vděční,“ říká jedna z účastnic projektu Martina H.

Projekt byl velmi úspěšný, protože pracovníci byli motivovaní a věděli, co chtějí dělat, jen k tomu neměli prostředky. Nejnáročnější fází bylo seznámit se se všemi nástroji a začít je používat, a také uvědomit si, jak je v dnešní době důležité se v tomto prostředí orientovat.

Díky projektu vzniklo také spoustu nápadů, co dál by se dalo posunout v práci s mladými lidmi a nyní o tom můžeme dát vědět a mladé lidi do procesů zapojit, protože naše Zeměkoule, z. s. se točí!

Více informací na webových stránkách: https://www.theglobe.cz/

FB: https://www.facebook.com/theglobengo

IG: https://www.instagram.com/
S podporou: https://www.activecitizensfund.cz/